Σύγκριση με ένα τυπικό ηλιακό σύστημα

VOLTIC
  • Χωρίς συντήρηση
  • Εύκολη εγκατάσταση χωρίς σωλήνες
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή παγώματος
  • Αυξημένη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Ο υπάρχων λέβητας χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις

Σύστημα συλλογής

  • Μικρότερη επιφάνεια στέγης

Εφαρμογές

  • Οικογενειακό σπίτι
  • Διαμέρισμα σε πολυώροφο κτίριο*
  • Ξενοδοχειο**
  • Γραφείο ή βιομηχανικό κτίριο**

* Οι ηλιακοί συλλέκτες συνδέονται μόνο με δύο καλώδια, καθιστώντας εύκολη την εγκατάσταση σε μεγάλα κτίρια.

** Εάν υπάρχει ανάγκη θέρμανσης νερού σε μεγαλύτερο όγκο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετοί θερμαντήρες εγκατεστημένοι σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής αποθήκευσης.