Save up to 70% of your hot water bill by using clean solar energy

VOLTIC in action

The special controller VOLTIC allows connecting photovoltaic panels directly to a heating element, without changing the water heater.

voltic-new-last22

Photovoltaic panels

The energy of the future
They capture the solar energy and convert it to electricity and are connected to the controller by 2 cables. Usually from 3 to 6 panels connected in series are installed, depending on the panel type and the desired power.

VOLTIC

The heart of the system
The intelligent controller efficiently converts solar energy into thermal energy, heating the water when needed. It automatically switches to mains power when the sun isn't enough, giving you hot water when you need it, day or night.

Boiler

Compatible with the current system
VOLTIC is compatible with most domestic water heaters by connecting directly to the electric heater element. Without modification or additional equipment, it simply connects and controls the solar panels and existing water heater.

Why VOLTIC

Easy to install

Photovoltaic panels are easy to install and connected by only 2 cables

Reliable

Maintenance free, panel life over 25 years with no risk of overheating and freezing

MPPT technology

High efficiency and full energy utilization from photovoltaic panels

Hot water at all times

Automatic switching to mains power when needed, works in off-grid mode too

Direct connection

A conventional water heater with electric heating element is used, no need from rewiring

Powerful

Capacity up to 2.4 kW, suitable for boilers up to 300 liters

Защо е добър избор Voltic?

Лесен за инсталиране

фотоволтаичните панели се свързват само чрез 2 кабела

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Table of Contents

 

 

Background

Always connected via the mobile app

Control remotely your heating system at any time via the tRemote mobile application. Monitor the current status and behavior or switch the operating mode if you need additional hot water.

Using the application, you can calculate the savings during different periods: day, month and year. This way you can analyze the behavior of the system and find out how much energy you consume and how much money you save.

Как работи?

Модерната система работи само с 3 компонента, оптимизирайки консумацията на енергия.

Фотоволтаични панели

Енергията на бъдещето.
Улавят слънчевата енергия и я преобразуват в електрическа, като се свързват директно към контролера чрез 2 кабела.
Обикновено се монтират от 3 до 6 панела в зависимост от модела и желаната мощност и свързват се последователно.

Voltic

Сърцето на системата.
Интелигентният контролер ефективно преобразува слънчевата енергия в термална, нагрявайки водата когато е необходимо.
Превключва автоматично на захранване от мрежата когато слънцето не е достатъчно, осигурявайки Ви гореща вода когато имате нужда, ден или нощ.

Бойлер

Съвместим с настоящата система.
Voltic е съвместим с повечето домашни бойлери, като се свързва директно към електрическия нагревател.
Без модифициране или допълнително оборудване, той просто се свързва и контролира слънчевите панели и съществуващия бойлер.

Приложения


* Соларните панели се свързват само с два кабела, което прави лесна инсталацията в големи сгради

** При нужда от загряване на вода в по-голям обем, могат да се използват няколко нагревателя, монтирани в различни точки на буферния съд.

Сравнение между стандартна соларна система с колектори и Voltic

Годишна статистика

Средно годишно производство за инсталация от PV панели с мощност 1.5 kWp и бойлер с обем 150 литра:

Спецификация

Свържи се с нас още днес и ни попитай:

Промоционална цена преди зимата!

650лв. с ДДС